SWITCH TO
English
TEMA

Javno savjetovanje

AKTIVNOSTI TEME U
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
18
06
2020

Uvažite naše pravo glasa i između izbora!

Više od 20 posto zakona u posljednjem sazivu Sabora doneseno je bez javnog savjetovanja, samo 29 posto savjetovanja trajalo je 30 i više dana, a najviše ih je otvoreno u kolovozu. Analizirali smo proceduru donošenja zakona koje je donio IX. saziv Sabora. JAVI STRANKAMA preko Parlametra!

Zagovaranje