SWITCH TO
English

Tko čini Gong?

Skupština je najviše tijelo Gonga i čine je svi redovni članovi i članice. Sastaje se minimalno jednom godišnje i usvaja godišnji Izvještaj o radu Gonga.

Vijeće


Berto Šalaj, predsjednik Vijeća

Berto Šalaj redoviti je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na kolegijima Demokracija i civilno društvo i Politička socijalizacija i političko obrazovanje. Njegovi znanstveni i istraživački interesi usmjereni su prema pitanjima demokracije, populizma, političke kulture, socijalnog kapitala, civilnog društva i političkog obrazovanja. Objavio je, samostalno ili kao koautor, četiri znanstvene knjige, sedamnaest članaka u znanstvenim časopisima te pedesetak ostalih znanstvenih i stručnih radova. Član je Hrvatskog politološkog društva te sudjeluje u provođenju brojnih znanstvenih i stručnih projekata koje realiziraju nevladine organizacije u Hrvatskoj.

Vanja Jurić, zamjenica predsjednika Vijeća

Vanja Jurić je odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo i slobodu izražavanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je upisala i specijalistički studij Advanced Master of European Studies, na Fakultetu političkih znanosti. 2017. godine završila je kolegij CopyrightX na Harvard Law School. Zastupa medijske nakladnike, novinare i aktiviste te je jedna od suosnivača Centra za zaštitu slobode izražavanja Hrvatskog novinarskog društva.

Dario Čepo

Dario Čepo docent je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za sociologiju. Diplomirao je na FPZG-u 2004., a doktorirao na istom fakultetu 2010., na doktorskom studiju Komparativna politika, na temu reforme institucionalne strukture Europske unije. Od 2005. do 2013. radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je pisao i uređivao članke iz područja političke znanosti, suvremene politike, ekonomije i filozofije u Hrvatskoj općoj enciklopediji, Ekonomskom leksikonu i Filozofskom leksikonu. Od 2013. radi na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, prvo kao viši asistent, a od 2016. kao docent. Drži nastavu na kolegijima Sociologija, Introduction to Sociology i Osnove politologije na pravnom studiju i studiju javne uprave. Znanstveni i istraživački interesi su mu Europska unija, parlamenti, konzervativni društveni pokreti i funkcioniranje demokracije. Član je Hrvatskog politološkog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. U Centru Tripalo predvodi (2018–2020) Jean Monnet projekt „Transfer europskih vrijednosti u novim državama članicama: pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji“. Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka, monografije Političke institucije Europske unije te udžbenika Uvod u političku znanosti (suautor Slaven Ravlić).

Vlasta Ilišin

Vlasta Ilišin je znanstvena savjetnica u poljima politologije i sociologije u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje je bila ravnateljica (2007-2011) i predstojnica Centra za omladinska i rodna istraživanja (2015-2018). Kao stalna vanjska suradnica u nastavi predavala je na Kineziološkom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izabrana u naslovnu redovitu profesoricu. Suvoditeljica je studija Mladi u suvremenom društvu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te nositeljica dva kolegija. Bila je voditeljica 12 i suradnica u realizaciji 17 znanstvenoistraživačkih projekata, od čega četiri međunarodna. Primarno se bavi istraživanjima mladih i njihove političke kulture, slobodnog vremena i korištenja medija te istražuje neke dimenzije europskih integracijskih procesa i hrvatske političke elite. Samostalno ili u suautorstvu objavila je 18 znanstvenih knjiga te više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Članica je Znanstvenog savjeta Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Savjeta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva i Savjeta za mlade Vlade RH.

Lejla Šehić Relić

Lejla Šehić Relić, rođena 1971. godine, struč. spec. javne uprave, jedna od osnivačica i izvršna direktorica organizacije za društveni razvoj DKolektiv (Volonterski centar Osijek), predsjednica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, predsjednica Europskog volonterskog centra. Područja stručnosti vezana su uz demokratizaciju, volonterstvo i civilno društvo, EU fondove, organizacijski razvoj i osiguranje kvalitete za neprofitne organizacije. Aktivna u kreiranju javnih politika za razvoj i afirmaciju civilnoga društva i volonterstva. U razdoblju 2012.-2014.  predsjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Koautorica više publikacija u području volonterstva, razvoja zajednice, upravljanja sukobom i integracije izbjeglica i migranata. Dobitnica Nagrade za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2020.

Kosta Bovan

Kosta Bovan je docent na Fakultetu političkih znanosti. Magistrirao je psihologiju 2010. godine, a 2016. na Fakultetu političkih znanosti stekao zvanje doktora znanosti politologije. Predavao je i predaje kolegije iz statistike, metodologije, akademskog pisanja, socijalne psihologije i političkog ponašanja. Najšire područje interesa jest političko ponašanje i mišljenje, u okviru kojeg proučava izborno ponašanje, demokratsku kulturu, vrijednosti i stavove građana itd. O navedenim temama objavio je niz znanstvenih članaka. Član je Hrvatskog politološkog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Sunčana Roksandić


Sunčana Roksandić docentica je na Pravnom fakultetu, na Katedri za kazneno pravo. Doktorirala je na Max Planck Institutu u Freiburgu na temu procesuiranja teških gospodarskih kaznenih djela na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou (Prosecuting serious economic crimeas as international crimes, a new mandate for the ICC? Duncker&Humblot, Berlin (2018)). Dobitnica je stipendije za postdoktorsko istraživanje od strane Zaklade Marija i Mirjan Damaška (2019/2020), dobitnica je počasnog doktorata East European University u Tibilisi, Gruzija za njezino istraživanje i djelovanje vezano uz "the responsibility of transnational corporations and other business enterprises for breaches of human rights" 2019 godine. Članica je UNODC Akademske inicijative te je regionalni ekspert Global Intitative za primjenu i implementaciju anti-corruption pledges za zapadni Balkan. Voditeljica je hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit iz bioetike pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku. Članica je Upravnog odbora EU COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations (2019-2024). Članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska) od 2019. godine. Godine 2015. pozvana je kao sudionica u USA International Visitor Leadership (IVLP) programu „Women countering violent extemism“. Bila je gostujući profesor na više stranih sveučilišta te je autorica niza znanstvenih i stručnih članaka u području gospodarskog kaznenog prava i korupcije, te osnaživanja gospodarskih, zdravstvenih i kulturnih prava kroz mehanizme kaznenog prava na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Dario Špelić

Vedran Đulabić


Nadzorni odbor


Natalia Mirković, predsjednica

Natalia Mirković je pravnica s iskustvom u pravu na pristup informacijama, biračkom pravu, s posebnim fokusom na pravo glasa za osobe sa intelektualnim poteškoćama, unaprjeđenju izbornog zakonodavstva. Kao članica Gongovog pravnog tima bila se bavila i participativnim budžetiranjem, istraživanjem korupcije i zagovaranjem transparentnosti javnih institucija i medija. Od 2015. godine radi u Erste&Steiermärkische Bank d.d., u kontrolnoj funkciji, prvo na poslovima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a potom na poslovima praćenja rizika usklađenosti.

Daniela Jovanova Ivanković

Daniela Jovanova Ivanković diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Skoplju, a tijekom studija radila je u Ekološkom pokretu Makedonije-FoE Macedonia. Bila je i članica Upravnog odbora Ekološkog pokreta Makedonije te dugoročna volonterka u Volonterskom Centru Zagreb (VCZ) kao voditeljica ureda. U Zelenoj akciji je zaposlena od 2002. godine gdje radi kao izvršna direktorica i članica je Upravnog odbora. Također je bila i članica lokalnog Savjetodavnog odbora TACSO-a, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Upravnog odbora VCZ-a i Nadzornog odbora Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. Trenutno je članica Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Zagreb.

Sanda Malbaša

Sanda Malbaša ima više od 25 godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj: CESI, Centar za žene žrtve rata, Antiratna kampanja Hrvatske, Centar za mirovne studije... Od 1992. do 1997. godine pohađala je razne edukacije u svrhu obrazovanja iz područja kriznog savjetovanja, grupnog rada, komunikacijskih vještina, nenasilnog preoblikovanja sukoba, vještina upravljanja i organizacijskog razvoja koje su provodili profesionalci iz raznih međunarodnih ustanova kao što su Dublin Rape Crisis Centre, Manchester Rape Crisis Centre, WATFY iz Velike Britanije, Harvard Medical School, ARS Publica iz SAD-a, Admira iz Nizozemske i profesionalni terapeuti i edukatori iz Kanade, Njemačke, Austrije i Hrvatske. Osnivačica je CESI, feminističke organizacije, i od 1997. godine radi na mjestu voditeljice financija, a od 2013. godine je zamjenica koordinatorice CESI. Prošla je edukacije iz financijskog menadžmenta, marketinga, strateškog planiranje i organizacijskog razvoja za neprofitne organizacije, te osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih poslova.

Izvršni odbor


Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica

Oriana Ivković Novokmet diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na portalu Index.hr. Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.


Dražen Hoffmann, zamjenik

Dražen Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Svjetlana Knežević

Svjetlana Knežević završila je MA studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći za komercijalne, ali i neprofitne medije, instituciju za rodnu ravnopravnost te organizacije civilnog društva. Tijekom posljednjih deset godina aktivno je uključena u rad i djelovanje nekolicine ljudskopravaških inicijativa. Aktivizam ju je naučio svemu.

Ana Brakus

Ana Brakus je izvršna urednica i autorica na portalu Faktograf.hr. Od 2013. do 2016. radila je kao novinarka i urednica na feminističkom portalu Libela.org. Dvije godine kao novinarka provela je u zagrebačkom tjedniku Novosti. Surađivala je s brojnim medijima u Hrvatskoj i regiji. Članica je Zbora istraživačkih novinara Hrvatskog novinarskog društva. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a bavi se se temama unutarnje i vanjske politike.

Programski tim


Oriana Ivković Novokmet

Oriana Ivković Novokmet diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na portalu Index.hr. Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.

Jelena Berković

Jelena Berković diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i magistrirala Globalne politike na London School of Economics and Political Science. Među područjima interesa nalaze se javne politike te mediji. Naime, od 1998. do 2010. radila je kao novinarka i urednica na Radiju 101 te je bila vanjska članica saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije te Zbora istraživačkih novinara.

Dražen Hoffmann

Dražen Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Melisa Skender

Melisa Skender diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i od 1996. profesionalno se bavila novinarstvom u brojnim medijima. Njezino područje interesa od početka su medijske politike, civilno društvo te otvorena i transparentna vladavina. Alumni je Balkanske mreže za novinarsku izvrsnost 2013. godine i dobitnica nagrade Hrvatskog novinarskog društva za najbolje internetsko novinarstvo u 2016. godini.

Josipa Dika

Josipa Dika diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od početka studija aktivno je uključena u volonterski rad s društveno osjetljivim i ekonomski depriviranim skupinama. Prije dolaska u Gong, uz aktivistički angažman u Centru za mirovne studije i Inicijativi dobrodošli, bavila se temama migracija i ljudskih prava kao dio istraživačkog tima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija na Fakultetu političkih znanosti.

Lucija Dumančić Jovanović

Lucija Dumančić završila je preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti te diplomski studij Sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Prije nego što se pridružila Gongu, radila je kao srednjoškolska nastavnica i u agenciji za digitalni marketing. Primarni interes joj je edukacija, pa se iz svijeta marketinga vratila u područje rada s mladima te edukaciji nastavnika u sklopu projekta o EU pismenosti.

Svjetlana Knežević

Svjetlana Knežević završila je MA studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći za komercijalne, ali i neprofitne medije, instituciju za rodnu ravnopravnost te organizacije civilnog društva. Tijekom posljednjih deset godina aktivno je uključena u rad i djelovanje nekolicine ljudskopravaških inicijativa. Aktivizam ju je naučio svemu.


Financijsko-administrativni tim


Jelena Pilipović, voditeljica financija

Jelena je rođena u Beogradu 1984. gdje je diplomirala 2003. godine na Visokoj školi za turizam i ima zvanje Ekonomistice za turizam. Od tada je u malim, srednjim i velikim tvrtkama u Srbiji radila na raznim poslovima kao računovotkinja, službenica uprave, pomoćnica voditelja proizvodnje, itd. Stekla je veliko iskustvo u administrativnim, financijskim, poslovnim i upravljačkim područjima. Jelena se pridružila ERA-i i njezinoj prvoj nevladinoj organizaciji u lipnju 2016., gdje je provela praktično svoje administrativno i financijsko iskustvo i značajno doprinijela različitim projektima koji se odnose na LGBTI prava. Svojim vještinama i ambicijama u Gongu doprinosi unapređenju solidarnosti i uključenosti u društvo te poštivanju različitosti u Hrvatskoj.

Blaženka Sečkar

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

Dajana Nendl

Dajana Nendl je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je nakon deset godina prakse položila i ispit za ovlaštenog revizora. Dugi je radni staž stjecala i u dioničkom društvu i u privatnom poduzetništvu, a u zadnjih deset godina vodila je računovodstvo i financije u neprofitnom sektoru. Svojim dugogodišnjim iskustvom pripomaže radu financijsko-administrativnog tima Gonga.

Ana Bljajić

Ana Bljajić prvostupnica je ekonomije, školovala se na Veleučilištu Baltazar, smjer Menadžemnt uredskog poslovanja. Financijsko-administrativnom timu pridružila se na poziciji pomoćne suradnice na aktivnostima.


GRIF usluge d.o.o. računovodstveni servis specijaliziran za udruge


GRIF usluge d.o.o. je nastao kao registrirana knjigovodstvena djelatnost udruge Gong koja višak prihoda od društvenog poduzetništva koristi kao jedan od izvora samofinanciranja za svoje osnovne statutarne aktivnosti.

www.grif.hr 

GES savjetovanje d.o.o.


GES savjetovanje d.o.o. je društveno poduzeće udruge Gong nastalo kao poduzeće za organizaciju edukacija, savjetovanja i informiranja iz djelokruga svih naših djelatnosti.