SWITCH TO
English

Tko čini GONG?

Skupština je najviše tijelo GONG-a i čine je svi redovni članovi i članice. Sastaje se minimalno jednom godišnje i usvaja godišnji Izvještaj o radu GONG-a.

Vijeće


Nenad Zakošek, predsjednik Vijeća

Nenad Zakošek profesor je Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu gdje je ujedno i voditelj poslijediplomskog magistarskog studija "Hrvatski politički sustav i upravljanje". Doktorirao je na Otto Suhr Institutu, Freie Universität Berlin. Član je Hrvatskog politološkog društva te međunarodnog savjeta South East European Research Centre u Solunu u Grčkoj, kao i hrvatske delegacije u međudržavnoj organizaciji za borbu protiv korupcije GRECO pri Vijeću Europe vezano za vrednovanje financiranja političkih stranaka. Težišta istraživačkog rada su mu istraživanje izbora i stranaka, politički sustav Hrvatske, komparativna analiza procesa transformacije u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, teorije modernizacije i teorije političkog razvoja te je autor brojnih znanstvenih članaka, radova i knjiga.

Aleksandra Kuratko Pani

Aleksandra Kuratko Pani diplomirala je novinarstvo i magistrirala Međunarodne odnose i sigurnost na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Od kraja 1990. aktivna je u GONG-u, a 2004. godine započinje međunarodnu karijeru radeći za američki Nacionalni demokratski institut (NDI) s nevladinim organizacijama i parlamentima u preko 15 država bivšeg Sovjetskog saveza i Afrike, podupirući njihov organizacijski i parlamentarni razvoj i izborne procese. Od 2008. godine vodi Parlamentarni program Misije Organizacije za sigurnost i suradnju (OESS) u Bosni i Hercegovini usredotočen na povećanje uključenosti građana u zakonodavne procese na svim razinama vlasti. 2014. inicira pokretanje Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ u BiH, a 2016. pokreće Udrugu ruralnog turizma Hrvatske gdje danas radi kao voditeljica. Paralelno radi na projektima strateškog planiranja, komuniciranja, ravnopravnosti spolova i izbora u Armeniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, u privatnom i civilnom sektoru.

Berto Šalaj

Berto Šalaj predaje kolegije Demokracija i civilno društvo, Politička socijalizacija i političko obrazovanje te Socijalni kapital lokalne zajednice na Fakultetu političkih znanosti, gdje je magistrirao na temu političkog obrazovanja u školskim sustavima i doktorirao na temu socijalnog kapitala u postkomunističkim državama. Njegovi znanstveni i istraživački interesi usmjereni su prema pitanjima demokracije, populizma, političke kulture, socijalnog kapitala, civilnog društva i političkog obrazovanja, o čemu je objavio više studija i članaka, od kojih se mogu izdvojiti knjiga Socijalni kapital (2007) i članak Suvremeni populizam (2012). Član je uredništva znanstvenog časopisa Anali Hrvatskoga politološkog društva. Sudjeluje u provođenju brojnih znanstvenih i stručnih projekata koje realiziraju nevladine organizacije u Hrvatskoj.

Senada Šelo Šabić

Senada Šelo Šabić je znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose. Njezini istraživački interesi uključuju pitanja vanjske politike, sigurnosti, međunarodnih političkih odnosa i migracija. Senada ima doktorat iz političkih i društvenih znanosti s Europskog sveučilišnog instituta u Firenci (2003), kao i dva magisterija – iz međunarodnih odnosa sa Sveučilišta u Zagrebu (1999) i iz mirovnih studija sa Sveučilišta Notre Dame u SAD-u (1996). Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u svojoj akademskoj karijeri bila je dobitnica prestižnih stipendija. Ona je glavna urednica znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review i predavačica na Sveučilištu u Zagrebu. Autorica je znanstvenih radova koji obrađuju teme hrvatske vanjske politike, izgradnje države BiH, dinamike odnosa u jugoistočnoj Europi i migracija.

Vanja Škorić

Vanja Škorić magistrirala je Međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu u Amsterdamu, a iza nje je dugogodišnje iskustvo u istraživanju, analiziranju i izradi zakonodavnih preporuka te koordiniranju brojnih zagovaračkih kampanja za izborne zakonodavne okvire, nadgledanje izbora, razvoj civilnoga društva i dobre vladavina. Osim razvijanja komparativne analize u području izbornog zakonodavnog okvira, zagovaranja i lobiranja, u fokusu njezina interesa su i transparentnost te pravo na pristup informacijama, kao i razvoj građanskog aktivizma i suradnje organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj, regiji i Europskoj uniji. Nakon što je kao pravna savjetnica niz godina radila u GONG-u, sada radi kao viša pravna savjetnica Europskog centra za neprofitno pravo (ECNL) u provođenju i razvoju politika i programa koji utječu na održivost OCD-a i sudjelovanje javnosti u političkim procesima.

Petar Vidov

Petar Vidov (rođen u Zadru 1984. godine) glavni je urednik portala Faktograf.hr, prvog hrvatskog medija specijaliziranog za provjeravanje činjenica (fact checking). Od 2006. do 2015. godine radio je kao novinar i urednik na portalu Index.hr. Surađivao je s tjednikom Novosti i neprofitnim internetskim medijima Lupiga i Stav. U novinarskom radu primarni fokus mu je na temama vezanim za funkcioniranje državnih institucija, unutarnju politiku i gospodarstvo.

Tihomir Žiljak

Tihomir Žiljak je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu. Osnovna područja njegovog znanstvenog interesa su javne politike. Posebno se bavi obrazovnom politikom, politikama prema osobama s invaliditetom, lokalnom kulturnom politikom te europeizacijom javnih politika. Predaje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, odsjecima pedagogije i političkih znanosti Sveučilištu u Mostaru (Bosna i Hercegovina), Školi javne politike u Podgorici (Crna Gora). U Pučkom otvorenom učilištu Zagreb vodi Odjel za razvoj, cjeloživotno učenje i projekte EU. Član je uredništva Anali Hrvatskog politološkog društva i Andragoškog glasnika. Potpredsjednik je Hrvatskog andragoškog društva i član Upravnog odbora Udruge za demokratsko društvo, član upravnog odbora udruge Danube-Networkers for Europe (Ulm, Njemačka). Član je The Academic Network of European Disability Experts (Utrecht, Nizozemska/ Leeds, UK), mreže koja radi komparativne analize politika prema osobama s invaliditetom.

Enes Ćerimagić

Enes Ćerimagić rođen je u Dubrovniku gdje je završio srednju školu, a diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnji je aktivist te je sudjelovo u nisu zagovaračkih kampanja i akcija poput prosvjeda dubrovačkih studenata protiv ugrožavanja kulturne baštine 2003. godine, kampanje “Ne damo Varšavsku” (Zagreb), nacionalnih referendumskih kampanja “Ne damo naše autoceste” i “Referendum o referendumu” te kampanje “Srđ je naš” (Dubrovnik). Član je inicijtive Srđ je naš i Zelene akcija gdje je i zaposlen kao pravnik. U svom radu bavi se analizom zakonodavnog okvira u području prava okoliša te zagovaranjem okolišno održivih zakonskih rješenja, edukacijom građana o njihovim pravima te mogućnostima sudjelovanja u postupcima donošenja odluka koje se tiču okoliša te korištenjem pravnih mehanizama za osporavanje okolišno štetnih projekata.


Nadzorni odbor


Daniela Jovanova Ivanković, predsjednica

Daniela Jovanova Ivanković diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Skoplju, a tijekom studija radila je u Ekološkom pokretu Makedonije-FoE Macedonia kao asistentica i pomoćnica koordinatorice za razne projekte. Bila je i članica Upravnog odbora Ekološkog pokreta Makedonije te dugoročna volonterka u Volonterskom Centru Zagreb (VCZ) kao voditeljica ureda. U Zelenoj akciji je zaposlena od 2002. godine gdje radi kao izvršna direktorica i članica je Upravnog odbora. Također je bila i članica lokalnog Savjetodavnog odbora TACSO-a, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i Upravnog odbora VCZ-a. Trenutno je članica Nadzornog odbora Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. te članica Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Zagreb.

Sanda Malbaša

Sanda Malbaša ima više od 25 godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj: CESI, Centar za žene žrtve rata, Antiratna kampanja Hrvatske, Centar za mirovne studije... Od 1992. do 1997. godine pohađala je razne edukacije u svrhu obrazovanja iz područja kriznog savjetovanja, grupnog rada, komunikacijskih vještina, nenasilnog preoblikovanja sukoba, vještina upravljanja i organizacijskog razvoja koje su provodili profesionalci iz raznih međunarodnih ustanova kao što su Dublin Rape Crisis Centre, Manchester Rape Crisis Centre, WATFY iz Velike Britanije, Harvard Medical School, ARS Publica iz SAD-a, Admira iz Nizozemske i profesionalni terapeuti i edukatori iz Kanade, Njemačke, Austrije i Hrvatske. Osnivačica je CESI, feminističke organizacije, i od 1997. godine radi na mjestu voditeljice financija, a od 2013. godine je zamjenica koordinatorice CESI. Prošla je edukacije iz financijskog menadžmenta, marketinga, strateškog planiranje i organizacijskog razvoja za neprofitne organizacije, te osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih poslova.

Natalia Mirković

Natalia Mirković je pravnica s iskustvom u pravu na pristup informacijama, biračkom pravu, s posebnim fokusom na pravo glasa za osobe sa intelektualnim poteškoćama, unaprjeđenju izbornog zakonodavstva. Kao članica GONG-ovog pravnog tima bila se bavila i participativnim budžetiranjem, istraživanjem korupcije i zagovaranjem transparentnosti javnih institucija i medija. Od 2015. godine radi u Erste&Steiermärkische Bank d.d., prvo s fokusom na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a potom s fokusom na  sustave unutarnjih kontrola kreditnih institucija.

Izvršni odbor


Jelena Berković, Izvršna direktorica

Jelena Berković diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i magistrirala Globalne politike na London School of Economics and Political Science. Među područjima interesa nalaze se javne politike te mediji. Naime, od 1998. do 2010. radila je kao novinarka i urednica na Radiju 101 te je bila vanjska članica saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije te Zbora istraživačkih novinara.

Martina Horvat, zamjenica izvršne direktorice

Martina Horvat diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i trenutno pohađa doktorski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U dosadašnjem radu bavila se uglavnom edukacijama i treninzima usmjerenima na razvoj socijalnih kompetencija, ljudska prava, građansku participaciju i aktivizam te volonterstvo. Posjedujući bogato volontersko iskustvo radila je kao edukatorica volontera te vodila radionice za nastavnike. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova te se nastoji kontinuirano profesionalno razvijati i usavršavati.

Blaženka Sečkar

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.


Demokratski procesi i institucije


Jelena Berković, voditeljica tima

Jelena Berković diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i magistrirala Globalne politike na London School of Economics and Political Science. Među područjima interesa nalaze se javne politike te mediji. Naime, od 1998. do 2010. radila je kao novinarka i urednica na Radiju 101 te je bila vanjska članica saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije te Zbora istraživačkih novinara.

Slaven Rašković

Slaven Rašković je diplomirani sociolog i informatolog s diplomom Filozofskog Fakulteta u Zagrebu. Kroz zadnjih 10 godina, radom u Documenti – Centru za suočavanje s prošlošću isprofilirao se kao stručnjak za dokumentiranje teških  kršenja ljudskih prava, ali i korištenje modernih tehnologija u radu organizacija civilnog društva.  Kao član brojnih nacionalnih i međunarodnih mreža organizacija civilnog društva , aktivno je radio na podizanju kapaciteta raznih organizacija civilnog društva iz Hrvatske, BiH, Srbije, Kosova, Makedonije, Ukrajine, Armenije, Kolumbije… Kroz pripremu i provedbu brojnih projekata stekao je veliko iskustvo u vođenju čitavih projektnih ciklusa. Trenutno fokusiran na zagovaranje i primjenu standarda otvorenih podataka u Hrvatskoj.

Melisa Skender

Melisa Skender diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i od 1996. profesionalno se bavila novinarstvom u brojnim medijima. Njezino područje interesa od početka su medijske politike, civilno društvo te otvorena i transparentna vladavina. Alumni je Balkanske mreže za novinarsku izvrsnost 2013. godine i dobitnica nagrade Hrvatskog novinarskog društva za najbolje internetsko novinarstvo u 2016. godini.

Jelena Tešija

Jelena Tešija magistra je rodnih studija (Central European University u Budimpešti) i novinarstva (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu). Njezino dosadašnje radno i volontersko iskustvo obuhvaća novinarski i uređivački rad u medijima te komunikacijski i PR rad u nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Aktivizam ju je naučio svemu.

Andrea Kovač

Andrea Kovač apsolventica je komparativne književnosti i etnologije i kulturne antropologije. Prije GONG-a radila je u IT sektoru gdje se bavila vođenjem marketinga i projekata. Područja interesa uključuju sudjelovanje građana u odlučivanju na razini lokalnih zajednica, tehnologije pametnih gradova i upravljanja podacima, institucije i politike visokog obrazovanja te studentske organizacije u kojima je aktivno sudjelovala za vrijeme cijelog studija. U GONG-u se trenutno bavi prilagodbom procesa organizacije Općoj uredbi za zaštitu podataka.

Oriana Ivković Novokmet

Oriana Ivković Novokmet diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na portalu Index.hr. Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.

Sandra Kasunić

Sandra Kasunić diplomirala je socijalni rad na Katholische Stiftungsfachhochschule u Münchenu i magistrirala ljudska prava i demokratizaciju (EMA) na European Inter-University Centre u Veneciji. Dugogodišnja je sindikalna aktivistkinja i bavila se temama antifašizma, antirasizma te radničkim pravima migranata_kinja i izbjeglica u Sekciji mladih ver.di-ja u Münchenu. Radila je i na edukacijama mladih o sindikalizmu i ljudskim pravima. U GONG-u se bavi pravom na pristup informacijama i demokratizacijom političkog sustava. 


Demokratska politička kultura, aktivizam i mediji


Martina Horvat, voditeljica tima

Martina Horvat diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i trenutno pohađa doktorski studij socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U dosadašnjem radu bavila se uglavnom edukacijama i treninzima usmjerenima na razvoj socijalnih kompetencija, ljudska prava, građansku participaciju i aktivizam te volonterstvo. Posjedujući bogato volontersko iskustvo radila je kao edukatorica volontera te vodila radionice za nastavnike. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova te se nastoji kontinuirano profesionalno razvijati i usavršavati

Dražen Hoffmann

Dražen Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Monika Valečić

Monika Valečić diplomirala je psihologiju i filozofiju na Smith Collegeu u SAD-u te magistrirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U svom radu bavi se facilitiranjem neformalnih programa učenja na temu medijske pismenosti i koordiniranjem projekata koji doprinose djelovanju medijskog sustava u javnom interesu. Prije nego što se pridružila GONG-u, radila je na koordinaciji međunarodnih projekata za Hrvatsko novinarsko društvo. Članica je Nacionalnog odbora United World College Hrvatska.

Lucija Dumančić

Lucija Dumančić završila je preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti te diplomski studij Sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Prije nego što se pridružila GONG-u, radila je kao srednjoškolska nastavnica i u agenciji za digitalni marketing. Primarni interes joj je edukacija, pa se iz svijeta marketinga vratila u područje rada s mladima te edukaciji nastavnika u sklopu projekta o EU pismenosti.


Financije i administracija 


Blaženka Sečkar, voditeljica financija

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

Žana Barišić Došen

Žana Barišić Došen je magistrica ekonomije s iskustvom rada u korporativnom svijetu, u području edukacija u sektoru ljudskih potencijala. U civilnom sektoru je aktivna u mnogim inicijativama i udrugama na području Zagreba, pa je tako i članica upravnog odbora Međunarodne udruge za ljudske vrijednosti (International Association for Human Values - IAHV). Organizira i sudjeluje u provedbi humanitarnih akcija i pokretima važnim za demokratske procese i ravnopravnost ljudi, a u GONG-u je fokusirana na procese prikupljanja sredstava i i vođenje uredskog poslovanja.

Martina Kovačić

Martina Kovačić magistra je struke financija (Ekonomski fakultet u Zagrebu). Iza sebe ima sedam godina iskustva u vođenju financija i financijskog kontrolinga. U svom radnom iskustvu, a i školovanju, stekla je sposobnosti vođenja administracije, prodaje te rada u medijima.


GRIF - računovodstveni servis specijaliziran za udruge


GRIF doo je nastao kao registrirana knjigovodstvena djelatnost udruge GONG koja višak prihoda od društvenog poduzetništva koristi kao jedan od izvora samofinanciranja za svoje osnovne statutarne aktivnosti.

www.grif.hr