SWITCH TO
English

Tko čini Gong?

Skupština je najviše tijelo Gonga i čine je svi redovni članovi i članice. Sastaje se minimalno jednom godišnje i usvaja godišnji Izvještaj o radu Gonga.

Vijeće


Aleksandra Kuratko Pani, predsjednica Vijeća

Aleksandra Kuratko Pani diplomirala je novinarstvo i magistrirala Međunarodne odnose i sigurnost na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Od kraja 1990. aktivna je u Gongu, a 2004. godine započinje međunarodnu karijeru radeći za američki Nacionalni demokratski institut (NDI) s nevladinim organizacijama i parlamentima u preko 15 država bivšeg Sovjetskog saveza, Jugoistočne Europe i Afrike, podupirući njihov organizacijski i parlamentarni razvoj i izborne procese. Od 2008. godine vodi Parlamentarni program Misije Organizacije za sigurnost i suradnju (OESS) u Bosni i Hercegovini usredotočen na povećanje uključenosti građana u zakonodavne procese na svim razinama vlasti. 2014. inicira pokretanje Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ u BiH, a 2016. pokreće Udrugu ruralnog turizma Hrvatske gdje danas radi kao voditeljica. Paralelno radi na projektima parlamentarnog razvoja, unaprjeđenja izbornih procesa i organizacijskog razvoja u  privatnom, civilnom i javnom sektoru Armenije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Goran Čular, zamjenik predsjednice Vijeća

Goran Čular je izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti i član Vijeća Gonga u mandatu 2013.-2014. Diplomirao je na FPZG-u 1994., a od 1995. zaposlen je kao znanstveni novak na projektu Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj. Stupanj magistra stječe 1999. na poslijediplomskom studiju političke znanosti na Srednjeeuropskom sveučilištu u Budimpešti s temom magistarske radnje The Dynamics of Political Institutionalization and Democratic Consolidation: The Case of Croatia. Doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga političkih stranaka u procesu demokratske konsolidacije: Hrvatska u komparativnoj perspektivi obranio je na Fakultetu političkih znanosti 2004. Znanstveni i istraživački interes posebice mu je usmjeren prema problemima izbora, obrazaca političkog ponašanja, političkih stranaka i stranačkih sustava, stranačkog natjecanja i funkcioniranja demokratskih institucija, o čemu je pisao u više članaka objavljenih u Hrvatskoj i u inozemstvu. Također, sudjelovao je u radu niza međunarodnih konferencija i bio članom više međunarodnih istraživačkih mreža.

Dario Čepo

Dario Čepo docent je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za sociologiju. Diplomirao je na FPZG-u 2004., a doktorirao na istom fakultetu 2010., na doktorskom studiju Komparativna politika, na temu reforme institucionalne strukture Europske unije. Od 2005. do 2013. radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je pisao i uređivao članke iz područja političke znanosti, suvremene politike, ekonomije i filozofije u Hrvatskoj općoj enciklopediji, Ekonomskom leksikonu i Filozofskom leksikonu. Od 2013. radi na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, prvo kao viši asistent, a od 2016. kao docent. Drži nastavu na kolegijima Sociologija, Introduction to Sociology i Osnove politologije na pravnom studiju i studiju javne uprave. Znanstveni i istraživački interesi su mu Europska unija, parlamenti, konzervativni društveni pokreti i funkcioniranje demokracije. Član je Hrvatskog politološkog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. U Centru Tripalo predvodi (2018–2020) Jean Monnet projekt „Transfer europskih vrijednosti u novim državama članicama: pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji“. Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka, monografije Političke institucije Europske unije te udžbenika Uvod u političku znanosti (suautor Slaven Ravlić).

Vlasta Ilišin

Vlasta Ilišin je znanstvena savjetnica u poljima politologije i sociologije u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje je bila ravnateljica (2007-2011) i predstojnica Centra za omladinska i rodna istraživanja (2015-2018). Kao stalna vanjska suradnica u nastavi predavala je na Kineziološkom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izabrana u naslovnu redovitu profesoricu. Suvoditeljica je studija Mladi u suvremenom društvu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te nositeljica dva kolegija. Bila je voditeljica 12 i suradnica u realizaciji 17 znanstvenoistraživačkih projekata, od čega četiri međunarodna. Primarno se bavi istraživanjima mladih i njihove političke kulture, slobodnog vremena i korištenja medija te istražuje neke dimenzije europskih integracijskih procesa i hrvatske političke elite. Samostalno ili u suautorstvu objavila je 18 znanstvenih knjiga te više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Članica je Znanstvenog savjeta Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Savjeta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva i Savjeta za mlade Vlade RH.

Vanja Jurić

Vanja Jurić je odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo i slobodu izražavanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je upisala i specijalistički studij Advanced Master of European Studies, na Fakultetu političkih znanosti. 2017. godine završila je kolegij CopyrightX na Harvard Law School. Zastupa medijske nakladnike, novinare i aktiviste te je jedna od suosnivača Centra za zaštitu slobode izražavanja Hrvatskog novinarskog društva.

Petar Vidov

Petar Vidov (rođen u Zadru 1984. godine) glavni je urednik portala Faktograf.hr, prvog hrvatskog medija specijaliziranog za provjeravanje činjenica (fact checking). Od 2006. do 2015. godine radio je kao novinar i urednik na portalu Index.hr. Surađivao je s tjednikom Novosti i neprofitnim internetskim medijima Lupiga i Stav. U novinarskom radu primarni fokus mu je na temama vezanim za funkcioniranje državnih institucija, unutarnju politiku i gospodarstvo.

Tihomir Žiljak

Tihomir Žiljak je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu. Osnovna područja njegovog znanstvenog interesa su javne politike. Posebno se bavi obrazovnom politikom, politikama prema osobama s invaliditetom, lokalnom kulturnom politikom te europeizacijom javnih politika. Predaje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, odsjecima pedagogije i političkih znanosti Sveučilištu u Mostaru (Bosna i Hercegovina), Školi javne politike u Podgorici (Crna Gora). U Pučkom otvorenom učilištu Zagreb vodi Odjel za razvoj, cjeloživotno učenje i projekte EU. Član je uredništva Anali Hrvatskog politološkog društva i Andragoškog glasnika. Potpredsjednik je Hrvatskog andragoškog društva i član Upravnog odbora Udruge za demokratsko društvo, član upravnog odbora udruge Danube-Networkers for Europe (Ulm, Njemačka). Član je The Academic Network of European Disability Experts (Utrecht, Nizozemska/ Leeds, UK), mreže koja radi komparativne analize politika prema osobama s invaliditetom.


Nadzorni odbor


Daniela Jovanova Ivanković, predsjednica

Daniela Jovanova Ivanković diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Skoplju, a tijekom studija radila je u Ekološkom pokretu Makedonije-FoE Macedonia. Bila je i članica Upravnog odbora Ekološkog pokreta Makedonije te dugoročna volonterka u Volonterskom Centru Zagreb (VCZ) kao voditeljica ureda. U Zelenoj akciji je zaposlena od 2002. godine gdje radi kao izvršna direktorica i članica je Upravnog odbora. Također je bila i članica lokalnog Savjetodavnog odbora TACSO-a, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Upravnog odbora VCZ-a i Nadzornog odbora Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. Trenutno je članica Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Zagreb.

Sanda Malbaša

Sanda Malbaša ima više od 25 godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj: CESI, Centar za žene žrtve rata, Antiratna kampanja Hrvatske, Centar za mirovne studije... Od 1992. do 1997. godine pohađala je razne edukacije u svrhu obrazovanja iz područja kriznog savjetovanja, grupnog rada, komunikacijskih vještina, nenasilnog preoblikovanja sukoba, vještina upravljanja i organizacijskog razvoja koje su provodili profesionalci iz raznih međunarodnih ustanova kao što su Dublin Rape Crisis Centre, Manchester Rape Crisis Centre, WATFY iz Velike Britanije, Harvard Medical School, ARS Publica iz SAD-a, Admira iz Nizozemske i profesionalni terapeuti i edukatori iz Kanade, Njemačke, Austrije i Hrvatske. Osnivačica je CESI, feminističke organizacije, i od 1997. godine radi na mjestu voditeljice financija, a od 2013. godine je zamjenica koordinatorice CESI. Prošla je edukacije iz financijskog menadžmenta, marketinga, strateškog planiranje i organizacijskog razvoja za neprofitne organizacije, te osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih poslova.

Natalia Mirković

Natalia Mirković je pravnica s iskustvom u pravu na pristup informacijama, biračkom pravu, s posebnim fokusom na pravo glasa za osobe sa intelektualnim poteškoćama, unaprjeđenju izbornog zakonodavstva. Kao članica Gongovog pravnog tima bila se bavila i participativnim budžetiranjem, istraživanjem korupcije i zagovaranjem transparentnosti javnih institucija i medija. Od 2015. godine radi u Erste&Steiermärkische Bank d.d., u kontrolnoj funkciji, prvo na poslovima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a potom na poslovima praćenja rizika usklađenosti. 

Izvršni odbor


Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica

Oriana Ivković Novokmet diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na portalu Index.hr. Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.

Blaženka Sečkar, zamjenica izvršne direktorice

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

Dražen Hoffmann, član

Dražen Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Programski tim


Oriana Ivković Novokmet

Oriana Ivković Novokmet diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na portalu Index.hr. Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.

Jelena Berković

Jelena Berković diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i magistrirala Globalne politike na London School of Economics and Political Science. Među područjima interesa nalaze se javne politike te mediji. Naime, od 1998. do 2010. radila je kao novinarka i urednica na Radiju 101 te je bila vanjska članica saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije te Zbora istraživačkih novinara.

Dražen Hoffmann

Dražen Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Melisa Skender

Melisa Skender diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i od 1996. profesionalno se bavila novinarstvom u brojnim medijima. Njezino područje interesa od početka su medijske politike, civilno društvo te otvorena i transparentna vladavina. Alumni je Balkanske mreže za novinarsku izvrsnost 2013. godine i dobitnica nagrade Hrvatskog novinarskog društva za najbolje internetsko novinarstvo u 2016. godini.

Josipa Dika

Josipa Dika diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od početka studija aktivno je uključena u volonterski rad s društveno osjetljivim i ekonomski depriviranim skupinama. Prije dolaska u Gong, uz aktivistički angažman u Centru za mirovne studije i Inicijativi dobrodošli, bavila se temama migracija i ljudskih prava kao dio istraživačkog tima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija na Fakultetu političkih znanosti.

Lucija Dumančić Jovanović

Lucija Dumančić završila je preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti te diplomski studij Sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Prije nego što se pridružila Gongu, radila je kao srednjoškolska nastavnica i u agenciji za digitalni marketing. Primarni interes joj je edukacija, pa se iz svijeta marketinga vratila u područje rada s mladima te edukaciji nastavnika u sklopu projekta o EU pismenosti.

Svjetlana Knežević

Svjetlana Knežević završila je MA studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći za komercijalne, ali i neprofitne medije, instituciju za rodnu ravnopravnost te organizacije civilnog društva. Tijekom posljednjih deset godina aktivno je uključena u rad i djelovanje nekolicine ljudskopravaških inicijativa. Aktivizam ju je naučio svemu.


Financijsko-administrativni tim


Jelena Pilipović, voditeljica financija

Jelena je rođena u Beogradu 1984. gdje je diplomirala 2003. godine na Visokoj školi za turizam i ima zvanje Ekonomistice za turizam. Od tada je u malim, srednjim i velikim tvrtkama u Srbiji radila na raznim poslovima kao računovotkinja, službenica uprave, pomoćnica voditelja proizvodnje, itd. Stekla je veliko iskustvo u administrativnim, financijskim, poslovnim i upravljačkim područjima. Jelena se pridružila ERA-i i njezinoj prvoj nevladinoj organizaciji u lipnju 2016., gdje je provela praktično svoje administrativno i financijsko iskustvo i značajno doprinijela različitim projektima koji se odnose na LGBTI prava. Svojim vještinama i ambicijama u Gongu doprinosi unapređenju solidarnosti i uključenosti u društvo te poštivanju različitosti u Hrvatskoj.

Blaženka Sečkar

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

Dajana Nendl

Dajana Nendl je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je nakon deset godina prakse položila i ispit za ovlaštenog revizora. Dugi je radni staž stjecala i u dioničkom društvu i u privatnom poduzetništvu, a u zadnjih deset godina vodila je računovodstvo i financije u neprofitnom sektoru. Svojim dugogodišnjim iskustvom pripomaže radu financijsko-administrativnog tima Gonga.

Žana Barišić Došen

Žana Barišić Došen je magistrica ekonomije s iskustvom rada u korporativnom svijetu, u području edukacija u sektoru ljudskih potencijala. U civilnom sektoru je aktivna u mnogim inicijativama i udrugama na području Zagreba, pa je tako i članica upravnog odbora Međunarodne udruge za ljudske vrijednosti (International Association for Human Values - IAHV). Organizira i sudjeluje u provedbi humanitarnih akcija i pokretima važnim za demokratske procese i ravnopravnost ljudi, a u Gongu je fokusirana na procese prikupljanja sredstava i vođenje uredskog poslovanja.

Ana Bljajić

Ana Bljajić prvostupnica je ekonomije, školovala se na Veleučilištu Baltazar, smjer Menadžemnt uredskog poslovanja. Financijsko-administrativnom timu pridružila se na poziciji pomoćne suradnice na aktivnostima.


GRIF usluge d.o.o. računovodstveni servis specijaliziran za udruge


GRIF usluge d.o.o. je nastao kao registrirana knjigovodstvena djelatnost udruge Gong koja višak prihoda od društvenog poduzetništva koristi kao jedan od izvora samofinanciranja za svoje osnovne statutarne aktivnosti.

www.grif.hr 

GES savjetovanje d.o.o.


GES savjetovanje d.o.o. je društveno poduzeće udruge Gong nastalo kao poduzeće za organizaciju edukacija, savjetovanja i informiranja iz djelokruga svih naših djelatnosti.