SWITCH TO
English

Misija Gonga

Gong je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

Gong provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.

Gong je utemeljen 1997. godine kao inicijativa "Građani organizirano nadgledaju glasanje", no to je ime promijenio, izmjenama Statuta 2000. godine, u jednostavno GONG.

VRIJEDNOSTI GONGA:

- otvorenost i transparentnost;
- participacija građana u donošenju odluka;
- integritet i odgovornost u javnoj sferi;
- poštivanje ljudskih prava i zalaganje za ravnopravnost;
- izgradnja mira i kultura dijaloga;
- solidarnost i uključivost u društvu i uvažavanje različitosti;
- antifašiazm i sekularizam;
- odgovornost prema prirodi i okolišu i zalaganje za održivi razvoj.


Statut Gonga

Ovdje preuzmite Statut Gonga.
Pretraživu verziju Statuta Gonga možete preuzeti ovdje.


Izvještaji o radu

Godišnji izvještaj za 2000.
Godišnji izvještaj za 2001.
Godišnji izvještaj za 2002.
Godišnji izvještaj za 2003.
Godišnji izvještaj za 2004.
Godišnji izvještaj za 2005.
Godišnji izvještaj za 2006.
Godišnji izvještaj za 2007.
Godišnji izvještaj za 2008.
Godišnji izvještaj za 2009.
Godišnji izvještaj za 2010.
Godišnji izvještaj za 2011.
Godišnji izvještaj za 2012.
Godišnji izvještaj za 2013.
Godišnji izvještaj za 2014.
Godišnji izvještaj za 2018.Gong je član ovih mreža organizacija civilnog društva:

Platforma 112

GOOD Inicijativa

ENEMO

UNCAC

European Civic Forum

ALTER - EU

CROSOL

Hrvatska mreža sa suradnju na Euro-Mediteranu

Global Network of Domestic Election Monitors

Gong sudjeluje u radu ovih (međunarodnih) tijela javne vlasti:


Savjet za sprječavanje korupcije 

Partnerstvo za otvorenu vlast

Europski gospodarski i socijalni odborGongovi predstavnici sudjeluju u radu radnih skupina:

Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesaGongovi predstavnici sudjelovali su u radu radnih skupina:
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registru birača
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu
Nacrt prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Nacrt prijedloga Nacionalne strategije za razvoj civilnog društva
Stručno povjerenstvo za pripremu provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja
Stručna radna skupina za ocjenu potrebe i izradu mogućih izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Koordinacijska radna skupina za izradu Nacrta Strategije suzbijanja korupcije
Nacrt prijedloga Zakona o lobiranju
Tematske radne skupine za programiranje EU fondova
Radna skupina za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.