SWITCH TO
English

Misija Gonga

Gong je megafon demokracije: ometa korupciju, upozorava na političke ugroze i gradi ravnopravno građanstvo.

Gong provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.

Gong je utemeljen 1997. godine kao inicijativa "Građani organizirano nadgledaju glasanje", no to je ime promijenio, izmjenama Statuta 2000. godine, u jednostavno GONG. S obzirom na to da je korištenje velikih tiskanih slova godinama izazivalo dojam da se i dalje radi o skraćenici, Gong je na Skupštini krajem 2018. odlučio dalje koristiti samo mala tiskana slova u imenu. GONG je i službeno postao Gong početkom 2019. kada su stupile na snagu izmjene Statuta kojim je promijenjen način pisanja imena organizacije.

 

Vizija

Svaki glas jednako vrijedi.

VRIJEDNOSTI GONGA:

aktivizam
ljudska prava
transparentnost
otvorenost
ravnopravnost
politička odgovornost / polaganje računa
kritičko mišljenje / propitivanje
participativnost
vjerodostojnost
integritet
antifašizam
zaštita okoliša
sekularizam
uključivost
solidarnost
vladavina prava
humanizamStatut Gonga

Ovdje preuzmite Statut Gonga.
Pretraživu verziju Statuta Gonga možete preuzeti ovdje.


Izvještaji o radu

Godišnji izvještaj za 2000.
Godišnji izvještaj za 2001.
Godišnji izvještaj za 2002.
Godišnji izvještaj za 2003.
Godišnji izvještaj za 2004.
Godišnji izvještaj za 2005.
Godišnji izvještaj za 2006.
Godišnji izvještaj za 2007.
Godišnji izvještaj za 2008.
Godišnji izvještaj za 2009.
Godišnji izvještaj za 2010.
Godišnji izvještaj za 2011.
Godišnji izvještaj za 2012.
Godišnji izvještaj za 2013.
Godišnji izvještaj za 2014.


Gong je član ovih mreža organizacija civilnog društva:

Platforma 112

GOOD Inicijativa

ENEMO

UNCAC

European Civic Forum

ALTER - EU

CROSOL

Global Network of Domestic Election Monitors

ECF - European Civic Forum
OGP – Open Government Partnership
UNCAC The UN Convention against Corruption Civil Society Coalition
EDRi - European Digital Rights
Transparency CEE - Technology for Transparency and Accountability in CEE and Eurasia


Gong sudjeluje u radu ovih (međunarodnih) tijela javne vlasti:


Savjet za sprječavanje korupcije 

Partnerstvo za otvorenu vlast

Radne skupine za izradu Zakona o sprečavanju sukoba interesa

Radna skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027. Pametna Hrvatska

Savjet za razvoj civilnog društva u području "Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja"

Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlastGongovi predstavnici sudjeluju u radu radnih skupina:

Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.


Gongovi predstavnici sudjelovali su u radu radnih skupina:

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registru birača
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu
Nacrt prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Nacrt prijedloga Nacionalne strategije za razvoj civilnog društva
Stručno povjerenstvo za pripremu provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja
Stručna radna skupina za ocjenu potrebe i izradu mogućih izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Koordinacijska radna skupina za izradu Nacrta Strategije suzbijanja korupcije
Nacrt prijedloga Zakona o lobiranju
Tematske radne skupine za programiranje EU fondova
Radna skupina za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.