SWITCH TO
English

Čime se Gong bavi?

 • Slobodni i pošteni izbori – Gong je pionir građanskog promatranja izbora u Hrvatskoj što je bila i njegova prvotna svrha od osnutka 1997. Otad je 20 400 Gongovih promatrača promatralo je izbore na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini te sudjelovalo u edukaciji izbornih promatrača te međunarodnim promatračkim misijama širom svijeta (Ukrajina, SAD, Libanon, Pojas Gaze, Bugarska, Makedonija, Kosovo itd.). Paralelno, Gong se ustrajno zalaže za što više standarde izbornog zakonodavstva, a posebno nadzora nad financiranjem izbornih kampanji te je doprinio uspostavi stalnog i profesionalnog Državnog izbornog povjerenstva od 2007. godine, razotkrivanju „mrtvih“ birača 2005. te donošenju niza izbornih propisa, kao što su Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  2011. i 2014. i Zakon o registru birača 2012. te omogućavanju predizbornih sučeljavanja na nacionalnim televizijama putem Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe iz 2014. Svojim zapaženim kampanjama opsežno je informirao i educirao birače o izbornom postupku i svrsi glasanja na izborima za Europski parlament, i u doba kada to nisu radile državne institucije. Kako izborni sustav i informiranost izbornih aktera napreduju, tako se Gong u samom promatranju izbora  sve više oslanja na informirane neanonimne dojave građana i praćenje rada izbornih tijela. 
 • Građani imaju pravo znati – pravo na pristup informacijama postalo je ustavna kategorija 2010. zahvaljujući Gongovim istraživanjima provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i upozoravanjima na njegove manjkavosti. Zahvaljujući Gongovim analizama, prenošenju iskustava iz drugih dijelova svijeta te javnom zagovaranju od 2013. Hrvatska ima nezavisno državno tijelo – Povjerenika za informiranje zaduženog za zaštitu ustavnog prava građana na pristup informacijama. Za jednostavno postavljanje pitanja nadležnim tijelima, Gong je u suradnji s Code for Croatia i uz podršku My Society napravio portal http://imamopravoznati.org/
 • Objava dnevnih redova zatvorenih sjednica Vlade – premda je Gong upozoravao na ovu problematiku od 2007. jer su bivše Vlade dodjeljivale stotine milijuna kuna na zatvorenim sjednicama bez jasnih kriterija, objava je krenula tek od 15. ožujka 2012. nakon što je Gongovo zagovaranje u Partnerstvu za otvorenu vlast dovelo do promjene Poslovnika Vlade.
 • Novine narodu – objava javnog sadržaja Narodnih novina kojeg je država htjela naplaćivati 2001.
 • Inicijativa 22% manje vrijedni– Unatoč takvoj namjeri 2004. godine, Ministarstvo financija nije ukinulo plaćanje PDV-a na donacije iz inozemstva iako, primjerice Crkva, ne mora plaćati PDV na strane donacije. Nakon javne reakcije ministar Šuker pokušao je „potkupiti“ Gong, Zelenu akciju, B.a.B.e. i HHO oslobađanjem od PDV-a na što organizacije nisu pristale jer su zagovarale ista pravila za sve.
 • LOTUS istraživanje – prvo redovito dvogodišnje istraživanje transparentnosti u radu jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, provedeno u svim županijama, gradovima, općinama, s ciljem analize stanja i izrade preporuka za povećanje njihove transparentnosti, unaprjeđenje njihove suradnje s civilnim društvom te funkcioniranje mjesne samouprave. Potaknuto Gongovim LOTUS istraživanjem Ministarstvo pravosuđa je u jesen 2012. pokrenulo svoju inačicu.
 • Platforma 112 i „Monitoring pregovora u sjeni“ – inicijativa 60-ak organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa. U 112 zahtjeva definirale su prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku kao državu u kojoj će vladavina prava biti uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite. Platforma 112 radila je „monitoring u sjeni“, odnosno praćenje ispunjavanja obveza iz Poglavlja 23 te pisanje izvještaja koje je koristila i EU za sastavljanje Izvješća o napretku Hrvatske.
 • Otvoreni Sabor – nakon Gongove inicijative Sabor je otvorio vrata za građane, a uvedeni su i vanjski članovi u većini saborskih odbora u okviru otvaranja Sabora prema civilnom društvu i stručnjacima. Također, 2001. pokrenut je Internship program u Saboru i Vladi kroz koji su studenti prava i politologije imali priliku steći stručnu praksu radeći sa svojim zastupnikom, a danas Sabor samostalno provodi taj program. Danas je Sabor najotvorenija politička institucija u Hrvatskoj gdje civilno društvo i akademska zajednica sudjeluju u radu odbora putem vanjskih članova i niza okruglih stolova, dok građani mogu prisustvovati plenarnim sjednicama.


IZBORI

Promatranje izbora – nestranačko promatranje izbora nije bilo dozvoljeno u 90-im godinama

 • „Narančasti“ amandman o nestranačkom promatranju izbora 1999. godine – Mi građani promatramo prihvaćen nakon odluke Ustavnog suda kojom se dopušta nestranačko promatranje izbora te postaje dio novog Izbornog zakona.
 • Gong kao garancija vjerodostojnosti rezultata izbora i organizacija koja educira birače kroz svoje javne kampanje.
 • Radionice Prvi put biram – educirano na desetine tisuća maturanata o biračkom pravu te načinima javnog zagovaranja i ostvarivanja svojih prava.
 • Mrtvi glasači: javno razotkrivanje manipulacije popisima birača na Predsjedničkim izborima 2005. godine.
 • Gong je, ne računajući pokušaj nestranačkog promatranja lokalnih izbora u Dubrovniku 1998., na nacionalnoj razini promatrao ukupno 15 provedenih izbora te jedan referendum.
 • Od 1997. do 2015. godine 20.400 Gongovih promatrača promatralo je izbore na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.
 • Gongovi promatrači su na poziv OESS-a, NDI-a (National Democratic Institute) i ENEMO-a (European Network of Election Monitoring Organizations) promatrali izbore u sljedećim zemljama: Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Albanija, Slovačka, Bugarska, Libanon, Izrael - Zapadna Obala/Pojas Gaze, Gruzija, Kosovo, Crna Gora, Španjolska, Makedonija, SAD, Kirgistan i Jordan.
 • Od 2007. Hrvatska ima stalno i profesionalno Državno izborno povjerenstvo, temeljem Zakona o DIP-u iz 2006., što je Gong ustrajno zagovarao od 2000. radi unaprjeđenja izbornog procesa, edukacije birača i ostalih izbornih sudionika te djelotvornog nadzora.
 • Gong je 2014. Saboru i javnosti predstavio Novo izborno zakonodavstvo (NIZ) – cjeloviti prijedlog izborne reforme koji bi osigurao koherentni normativni i institucionalni okvir za provedbe izbor na svim razinama, povećao odgovornost političara spram građana i participaciju građana u izbornom procesu.
 • Gong je od 2012. kontinuirano zagovarao unaprjeđenje ustavnog i zakonskog okvira za provedbu referendum na nacionalnoj i lokalnoj razini, u smjeru osnaživanja građanskih inicijativa ali i zaštite temeljnih ustavnih vrednota, na žalost bez uspjeha uslijed propalog političkog procesa ustavnih promjena 2013. te izostanka političke volje većine parlamentarnih stranaka, izuzev Stranke hrvatskih laburista.
 • Hrvatska je krajem 2012. konačno uskladila svoje izborno zakonodavstvo s člankom 29 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i omogućila jednako pravo glasa svim osobama s invaliditetom, uključujući i više od 16.000 osoba s intelektualnim teškoćama koje su u potpunosti lišene poslovne sposobnosti, one su na izborima 2013. godine konačno mogle ostvariti svoje biračko pravo i odabrati svoje predstavnike. Do ove važne promjene je došlo zagovaračkim naporima Udruge za samozastupanje uz stručnu podršku Gonga i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, za što su UZS i Gong dobili i međunarodnu nagradu Zero Project Essl Fondacije.
 • U sklopu promjena izbornog zakondavstva 2012 i 2015. prihvaćeni su neki od Gongovih prijedloga vezanih uz čišćenje popisa birača, zabranu kandidiranja osobama koje su pravomoćno osuđene za neka od najtežih kaznenih dijela (ratni zločini, korupcija), ukidanje instituta nositelja liste i obveza prikupljanja potpisa i za stranke prilikom kandidiranja. Promjenama Zakona uveden je i jedan preferencijski glas uz prag od 10% unutar liste iako je Gong predlagao tri preferencijska glasa. Naknadno je Ustavni sud neke od novih odredbi stavio izvan snage (prikupljanje potpisa za kandidacijske liste, zabrana kandidiranja osuđenima za zlouporabu ovlasti i korupciju), a cjelovita izborna reforma još nije provedena. 


GRAĐANI (NE)IMAJU PRAVO ZNATI

(Ne)kultura tajnosti

 • Organizirano na stotine „Građanskih sati“ širom Hrvatske u obliku javnih tribina i kontakt radio emisija gdje su građani mogli izravno dobiti odgovore na pitanja od svojih lokalnih čelnika, saborskih zastupnika, ministara, a i Predsjednik Republike Hrvatske je bio gost u nekoliko navrata.
 • Novine narodu: hakiranje stranica i objavljivanje javnog sadržaja Narodnih novina kojeg je država htjela naplaćivati 2001. godine, čime je dugoročno spriječen pokušaj ograničenja prava građana na pristup službenim informacijama.
 • Građani imaju pravo znati – pravo na pristup informacijama postalo ustavna kategorija 2010. zahvaljujući Gongovim istraživanjima provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i upozoravanjima na manjkavosti Zakona.
 • Dnevni redovi zatvorenih sjednica Vlade: konačno objavljeni 15.3.2012., a Gong upozorava na ovu problematiku od 2007. kada su bivše Vlade dodjeljivale stotine milijuna kuna na zatvorenim sjednicama bez jasnih kriterija.
 • Zahvaljujući analizi provedbe Zakona o tajnosti podataka, koja je pokazala brojne manjkavosti i kršenja ustavnog prava na informaciju, unaprjeđenje zakonodavnog okvira te imenovanje Povjerenika za informiranje postali su dijelom zadnjeg seta mjerila za ulazak Hrvatske u EU.
 • Gong je 2014. pokrenuo „Pazi(n) na proračun!,“ prvi projekt suodlučivanja građana u oblikovanju gradskog proračuna, u suradnji s Društvom Naša djeca i lokalnim vlastima i drugim udrugama u Pazinu koji danas služi kao model za srodne inicijative širom Hrvatske.
 • Gong je osmislio metodologiju i proveo dva pionirska istraživanja otvorenosti i transparentnosti svih lokalnih vlasti (LOTUS 2009., 2011., 2014.), te  svih središnjih državnih institucija (DUH 2012.) čime je doprinio većem interesu birokracije za otvoreniju komunikaciju s građanima.


OTVORENI SABOR

Otvaranje institucija građanima

 • Do 2000. građani nisu imali pravo posjetiti Hrvatski sabor, a nakon Gongove inicijative Otvoreni Sabor, Sabor je otvorio vrata za građane, a Gong je doveo tisuće maturanata i građana iz cijele Hrvatske na susrete sa svojim zastupnicima.
 • Gong je 2001. pokrenuo i Program stručne prakse u Saboru i Vladi kroz koji su studenti prava i politologije imali priliku steći stručnu praksu radeći sa svojim zastupnikom. Danas Sabor samostalno provodi ovaj Program.
 • Praćenje izbora sudaca Ustavnog suda pri čemu se pozivalo na transparentan proces odabira moralnih i stručnih vertikala, javne rasprave o kandidatima, saslušanja kandidata…
 • Uvedeni vanjski članovi odbora u većini saborskih odbora što je bilo u okviru otvaranja Sabora prema civilnom društvu i stručnjacima.
 • Gong je organizirao niz okruglih stolova i konferencija u Saboru na teme pristupa informacijama, transparentnosti lokalne samouprave, popisa birača, izborne reforme i referenduma, sudioničkog proračunskog planiranja i dobrog upravljanja, čime je pospješio dijalog između zastupnika, organizacija civilnog društva i građana.


(ANTI)KORUPCIJA

Integritet političke vlasti

 • Financiranje stranaka i kampanja – upozoravanje na nedostatak pravnog okvira i nadzora od 2003. godine, a na Predsjedničkim izborima 2005. i Parlamentarnim izborima 2007. javno smo iznosili podatke kako je HDZ potrošio mnogo više nego što je prikazano u službenim izvještajima. Uslijedila su poboljšanja zakona 2005., 2006. i 2011. godine te pokretanje postupaka protiv HDZ-a i bivšeg premijera.
 • Inicijativa 22% manje vrijedni 2004. godine – Ministarstvo financija nije ukinulo plaćanje PDV-a na donacije iz inozemstva iako, primjerice Crkva, ne mora plaćati PDV na strane donacije. Nakon javne reakcije ministar Šuker pokušao „potkupiti“ Gong, Zelenu akciju, B.a.B.e. i HHO oslobađanjem od PDV-a na što organizacije nisu pristale jer su zagovarale ista pravila za sve.
 • LOTUS istraživanje - prvo sustavno istraživanje u Hrvatskoj, provedeno u svim gradovima i općinama (njih 556), s ciljem analize stanja i izrade preporuka za povećanje transparentnosti u radu jedinica lokalne samouprave, unaprjeđenje njihove suradnje s civilnim društvom te funkcioniranje mjesne samouprave. Riječ je o ključnim područjima za daljnji razvoj demokracije i sudjelovanje građana u političkom životu njihovih lokalnih zajednica.
 • Zagovaranje poboljšanja Zakona o sprječavanju sukoba interesa te praćenje izbora novih članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, uz izradu vlastitog cjelovitog prijedloga novog sustava upravljanja sukobom interesa u svim granama i razinama vlasti i birokracije (koji zasad nije usvojen).
 • Gong je aktivnim angažmanom u Vladinom Savjetu Partnerstva za otvorenu vlast doprinio povećanju uključenosti organizacija civilnog društva i izradi i provedbi akcijskih planova od 2012. do kraja 2015. zbog čega je Republika Hrvatska ocijenjena najvišim uspjehom u kvaliteti i provedbi Akcijskog plana, dok je e-Građani proglašen pobjedničkim projektom u Europi 2015. godine.
 • Gong je svojim zagovaranjem i stručnim prijedlozima doprinio uspostavi procesa participativne analize korupcijskih rizika temeljem koje je izrađena nova Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje 2015.-2020. (usvojena jednoglasno u Hrvatskom Saboru 27. veljače 2015.), te uspostavljen Savjet za suzbijanje korupcije (savjetodavno tijelo s vaninstitucionalnim dionicima zaduženo za provedbu, praćenje i kreiranje akcijskih planova uz Strategiju)


SUDJELOVANJE U INICIJATIVAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Zajedno smo jači

 • Pravo na javno okupljanje: višegodišnje sudjelovanje u zagovaranju otvaranja Markovog trga za prosvjede 2012. godine nakon zabrane iz 2005. godine.
 • Gong je tijekom 2011. zajedno sa zelenom akcijom i Transparency International Hrvatska snažno zagovarao ukidanje Zakona o golf igralištima, što je Vlada Jadranke Kosor i učinila pred sam kraj pregovora s EU.
 • Gong je pomagao u pripremi i provedbi prikupljanja potpisa za održavanje prvog lokalnog referenduma pokrenutog na inicijativu građana „SRĐ JE NAŠ!“ u Dubrovniku, povodom planirane izgradnje Golf resorta na Srđu.
 • Gong je bio jedan od pokretača kampanje “GLASAJ PROTIV” u studenom 2013. godine stvorila je mogućnost aktivnog otpora građana diskriminatornoj referendumskoj inicijativi “U IME OBITELJI” radi uvođenja ustavne definicije braka koja isključuje osobe istospolne orijentacije. Iako je na referendumu Ustav izmijenjen, kampanja Glasaj protiv uspjela je mobilizirati najširi krug javnih osoba i građana u obrani ravnopravnosti i dostojanstva svih građana.
 • U sklopu Platforme 112 zajedno s Građanskim odborom za ljudska prava, Gong je pokrenuo inicijativu „SVI MI – ZA HRVATSKU SVIH NAS" kao odgovor na tzv. antićirilićni referendum u studenom 2013. kojem je bio cilj ograničenje prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj na jezik i pisma. Javnom kampanjom odaslala se poruka da je različitost bogatstvo, a pravne analize doprle su do Sabora, Ustavnog suda, Europskog parlamenta i međunarodnih institucija za zaštitu ljudskih prava. Ustavni sud je u kolovozu 2014. antićirilićnu referendumsku inicijativu proglasio protuustavnom.
 • Gong sustavno obrazuje učitelje i nastavnike za provedbu obrazovanja za demokratsko građanstvo te je jedan od pokretača GOOD Inicijative koja se zalaže za kvalitetan i sustavan građanski odgoj i obrazovanje u školama, unatoč snažnim otporima političkih elita i antiliberalnih građanskih inicijativa. 
 • Gong je 2015. sudjelovao u referendumskoj inicijativi „NE DAMO NAŠE AUTOCESTE“, protiv neargumentiranih planova za privatizaciju autocesta kao važnog razvojnog resursa. Inicijativa je prikupila dovoljan broj potpisa za pokretanje referenduma, a Vlada odustala od tog štetnog plana. 
 • Gong je svojim znanjima o javnom zagovaranju i međunarodnim kontaktima podržao građansku zagovaračku inicijativu "OSLOBODIMO DONACIJE HRANE PDV-A" koja je bila ključan faktor u donošenju novih propisa kojima je od prosinca 2015. donirana hrana oslobođena PDV-a te je pokrenuto stvaranje kvalitetnog i održivog sustava prikupljanja i distribucije donirane hrane širom Hrvatske.
 • Kroz Platformu 112 Gong je sudjelovao u definiranju predizbornih zahtjeva prema političkim kandidatima uoči parlamentarnih izbora 2011., izbora za Europski parlament 2014. parlamentarnih izbora  te 2015. godine te pratio i zagovarao njihovu provedbu, putem javnih reakcija, akcija i prijedloga  propisa i javnih politika.
 • Gong je podržao istraživačke i zagovaračke aktivnosti niza organizacija civilnog društva širom Hrvatske koje pružaju socijalne usluge i pospješuju socijalno uključivanje marginaliziranih skupina kao što su djeca s poteškoćama, osobe s kroničnim bolestima, osobe s invaliditetom, psihički bolesne osobe, beskućnici, rodne i seksualne manjine.


GONG I EUROPSKA UNIJA

Pripreme za ulazak u EU i dosezanje EU standarda

 • „Monitoring u sjeni“ – praćenje ispunjavanja obveza iz Poglavlja 23 i pisanje izvještaja koje je koristila i EU za sastavljanje Izvješća o napretku Hrvatske.
 • Zahtjevi za objavom pregovaračkih stajališta i uključivanjem javnosti u pregovarački proces.
 • Promatranje proces referenduma i poticanje na javnu raspravu o ulasku Hrvatske u EU.
 • Iniciranje Platforme 112 okuplja šezdeset organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, koje su u 112 zahtjeva, upućenih svim političkim opcijama uoči parlamentarnih izbora, definirale prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.
 • Putem svoje članice koja predstavlja hrvatske ljudskopravaške organizacije u Europskom gospodarskom socijalnom odboru, Gong redovito sudjeluje u oblikovanju stajališta civilnog društva i socijalnih partnera o europskim propisima i politikama, s naglaskom na pitanja socijalne Europe, migracija i politike proširenja.
 • Gong se 2014. godine priključio hrvatskoj i europskoj kampanji Zaustavimo TTIP koji se protivi Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu između SAD-a i EU uslijed pogodovanja krupnom kapitalu, zanemarivanju radničkih prava i zaštite okoliša te netransparentnosti pregovaranja. Hrvatska je 15. europska zemlja koja je ispunila nacionalnu kvotu potpisa kojih je ukupno prikupljeno preko 3 milijuna i predano Europskom parlamentu.
 • Gong je član europske kampanje za transparentnost u lobiranju ALTER - EU koja se zalaže za obvezni registar lobista i ukazuje na problematične kontakte između europskih političara, birokrata s interesnim skupinama, a ponajviše korporacijama.
 • Gong svoja iskustva „monitoringa u sjeni“ prenosi zainteresiranim organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini gdje sustavno podržava rad i razvoj Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH http://eu-monitoring.ba/