SWITCH TO
English
FAZA

Educiranje

AKTIVNOST EDUCIRANJA U
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
19
01
2021

Građanskim odgojem do boljeg društva za mlade

Poziv nastavnicima i nastavnicama da se zajedno sa svojim učenicima_icama sudjeluju u strukturiranom dijalogu na temu građanskog odgoja i obrazovanja.

Građanski odgoj i obrazovanje
Edukacije

Gong razvija i provodi neformalne obrazovne programe građanskog i medijskog obrazovanja za učiteljice i učitelje, učenice i učenike, javne službenike, volontere i aktiviste iz civilnog društva te druge zainteresirane građanske i građane.

Više o edukacijama

TEME U FAZI Educiranje Građanski odgoj i obrazovanje