SWITCH TO
English

AUTOR

Andreja Žapčić

VRIJEME OBJAVE

22.04.2015. u 23:35

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaVlada
i
Dobra vladavinaEuropska unija
i
Aktivni građaniCivilno društvo

ODGOVOR RH EK – USUSRET REFORMAMA ILI SANKCIJAMA

Otvaranje društvenim investicijama i inovacijama ili mazanje očiju?

Izvor: CMS/DŽ
Veličina teksta u članku