SWITCH TO
English

AUTOR

PLATFORMA 112

VRIJEME OBJAVE

13.11.2014. u 12:55

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaVlada
i
Aktivni građaniPlatforma 112

PROSINAC 2011. - RUJAN 2014.

Ocjena reformskih kapaciteta Vlade

Izvor: Platforma 112
Veličina teksta u članku