SWITCH TO
English

AUTOR

Duje Prkut

VRIJEME OBJAVE

16.11.2017. u 14:16

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavina
i
Dobra vladavinaAntikorupcijska politika

TRANSPARENTNOST U EU

Transparentnost odlučivanja prioritet za europske aktiviste

Izvor: GONG
Veličina teksta u članku