SWITCH TO
English

AUTOR

Hina

VRIJEME OBJAVE

14.05.2015. u 09:31

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama
i
Dobra vladavinaVlada

RASPRAVA U SABORU

"Iza EU paravana Vlada kani ograničiti pristup informacijama"

Izvor: Hina/FAH
Veličina teksta u članku