SWITCH TO
English

AUTOR

Hina

VRIJEME OBJAVE

15.12.2015. u 12:15

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama
i
Dobra vladavinaLokalne vlasti

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Predstavljene smjernice za proaktivnu objavu informacija lokalnih vlasti

Izvor: GONG
Veličina teksta u članku