SWITCH TO
English

AUTOR

Gong

VRIJEME OBJAVE

26.02.2021. u 10:40

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama

ODD 2021: Pravo na pristup podacima nema izuzetaka

Izvor: Kurs za Gong
Veličina teksta u članku