SWITCH TO
English

AUTOR

Melisa Skender

VRIJEME OBJAVE

29.01.2019. u 11:45

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama
i
Dobra vladavinaSukob interesa
i
Dobra vladavinaEuropska unija

POZIV NA TRANSPARENTNOST

Objavite tko lobira u Europskom parlamentu

Izvor: Alter EU
Veličina teksta u članku