SWITCH TO
English

AUTOR

opengovpartnership.org/blog/alberto-abella/gong.hr

VRIJEME OBJAVE

22.09.2014. u 08:00

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama

PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Gdje je Hrvatska na rang-listi otvorene uprave u 2013. godini?

Izvor: EPA
Veličina teksta u članku