SWITCH TO
English

AUTOR

Andreja Žapčić

VRIJEME OBJAVE

27.04.2015. u 13:43

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama
i
Aktivni građaniKako mogu doprinijeti?

PRISTUP INFORMACIJAMA OPET POD UPITNIKOM

e-Savjetovanja - do aktivnih građana uz korak naprijed, natrag dva?

Izvor: e-savjetovanja
Veličina teksta u članku