SWITCH TO
English

AUTOR

Andreja Žapčić

VRIJEME OBJAVE

24.09.2013. u 07:00

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama

MANIPULIRANJE TAJNIM PODACIMA

Daleko je Hrvatska od istinske kulture transparentnosti

Izvor: EPA
Veličina teksta u članku