SWITCH TO
English

AUTOR

gong.hr

VRIJEME OBJAVE

14.11.2014. u 13:00

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaPristup informacijama
i
Dobra vladavinaLokalne vlasti

TRANSPARENTNOST NA (NE)DJELU

LOTUS 2014 - Čak 1.473.218 građana i građanki RH živi u „mraku”

Izvor: GONG
Veličina teksta u članku