SWITCH TO
English

AUTOR

Dragan Zelić

VRIJEME OBJAVE

16.10.2017. u 10:31

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavina
i
Dobra vladavinaAntikorupcijska politika

KAKO UREDITI LOBIRANJE?

Preporuke za regulaciju lobiranja

Izvor: HINA/Admir Buljubašić/ua
Veličina teksta u članku