SWITCH TO
English

AUTOR

PLATFORMA 112

VRIJEME OBJAVE

31.08.2016. u 15:42

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavina
i
Dobra vladavinaEuropska unija

DIGITALNA DEMOKRACIJA I MOBILNOST MLADIH

Poziv na dvodnevni trening – boot camp - za mlade

Izvor: DLY/screenshot
Veličina teksta u članku