SWITCH TO
English

AUTOR

Melisa Skender

VRIJEME OBJAVE

15.06.2018. u 10:47

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavina
i
Dobra vladavinaAntikorupcijska politika

TRANSPARENTNO VLASNIŠTVO

Otvaranje registra stvarnih vlasnika do kraja 2019.

Izvor: Pexels, Screenshot Open Gov Week
Veličina teksta u članku