SWITCH TO
English

AUTOR

Gong

VRIJEME OBJAVE

09.03.2020. u 15:16

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavina
i
Dobra vladavinaAntikorupcijska politika
i
Dobra vladavinaPristup informacijama

#ODD2020

Podaci se moraju otvoriti, da znamo što država radi

Veličina teksta u članku