SWITCH TO
English

AUTOR

Melisa Skender

VRIJEME OBJAVE

20.02.2018. u 12:24

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavina
i
Dobra vladavinaPristup informacijama

DANI OTVORENIH PODATAKA

#ODD2018 – Otvoreni podaci za transparentnu vlast

Izvor: Visual hunt
Veličina teksta u članku