SWITCH TO
English

AUTOR

Riki Pahlić

VRIJEME OBJAVE

28.04.2015. u 13:24

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaLokalne vlasti
i
Aktivni građaniCivilno društvo

AKTIVNI GRAĐANI – TRANSPARENTNOST NA CIJENI

Približavanje demokracije građanima e-participativnim alatima

Izvor: Zelena Istra
Veličina teksta u članku