SWITCH TO
English

AUTOR

gong.hr

VRIJEME OBJAVE

26.11.2014. u 14:14

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaLokalne vlasti
i
Aktivni građaniCivilno društvo

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Pazi(n) proračun! - važan korak u uključivanju građana

Izvor: proracun.pazin.hr
Veličina teksta u članku