SWITCH TO
English

AUTOR

Andreja Žapčić

VRIJEME OBJAVE

08.10.2014. u 08:00

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaLokalne vlasti
i
Aktivni građaniCivilno društvo
i
Aktivni građaniKako mogu doprinijeti?

UKLJUČIVANJE GRAĐANA

Pazi(n) proračun! - participativno budžetiranje u praksi

Izvor: proracun.pazin.hr
Veličina teksta u članku