SWITCH TO
English

AUTOR

Andreja Žapčić

VRIJEME OBJAVE

22.03.2015. u 09:41

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaLokalne vlasti
i
Aktivni građaniCivilno društvo

KONFERENCIJA O DOBROJ EKONOMIJI

Participativno budžetiranje i dobra ekonomija - put do "nove" demokracije

Izvor: proracun.pazin.hr
Veličina teksta u članku