SWITCH TO
English

AUTOR

A.Ž./kulturpunkt.hr

VRIJEME OBJAVE

13.05.2015. u 12:02

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaLokalne vlasti
i
Aktivni građani

ZBORNIK TEKSTOVA

„Nada za demokraciju: 25 godina participativnog budžetiranja širom svijeta“

Izvor: proracun.pazin.hr
Veličina teksta u članku