SWITCH TO
English

AUTOR

GONG

VRIJEME OBJAVE

10.02.2015. u 11:52

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaLokalne vlasti
i
Aktivni građaniCivilno društvo
i
Aktivni građaniKako mogu doprinijeti?

SUDJELOVANJE U EDUKACIJI

Ima li 10 gradova spremnih na participaciju?

Izvor: proracun.pazin.hr
Veličina teksta u članku