SWITCH TO
English

AUTOR

Duje Prkut

VRIJEME OBJAVE

29.09.2017. u 09:10

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavina
i
Dobra vladavinaAntikorupcijska politika

TRANSPARENTNOST I EU

Kakav je stav RH o povećanju transparentnosti EU?

Izvor: Access Info Europe
Veličina teksta u članku