SWITCH TO
English

AUTOR

Pokret otoka, CMS i GONG

VRIJEME OBJAVE

01.07.2017. u 10:59

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaAntikorupcijska politika
i
Dobra vladavinaLokalne vlasti

ZAKON O KONCESIJAMA

Sabor prodao javni interes

Izvor: GONG
Veličina teksta u članku