SWITCH TO
English

AUTOR

Filip Rodik/Code for Croatia

VRIJEME OBJAVE

31.12.2019. u 11:04

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaAntikorupcijska politika
i
Dobra vladavinaPristup informacijama

OTVORENOST PODATAKA

Politika bolja od EU prosjeka, no provedba zaostaje

Izvor: Gong
Veličina teksta u članku