SWITCH TO
English

AUTOR

Gong

VRIJEME OBJAVE

26.02.2020. u 10:49

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaAntikorupcijska politika
i
Dobra vladavinaPristup informacijama

OPEN DATA DAY

Dobar start pa zaostajanje u otvaranju podataka

Veličina teksta u članku