SWITCH TO
English

AUTOR

Josip Brković

VRIJEME OBJAVE

19.12.2016. u 11:51

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaAntikorupcijska politika
i
Dobra vladavinaSukob interesa

REGULACIJA LOBIRANJA I SASTANAKA

Načelna volja postoji, samo je opet pitanje kako je provesti

Izvor: GONG
Veličina teksta u članku