SWITCH TO
English

AUTOR

Nives Miošić

VRIJEME OBJAVE

26.04.2013. u 11:00

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaAntikorupcijska politika
i
Dobra vladavinaPristup informacijama

DALEKO OD ZADOVOLJAVAJUĆE

Kvaliteta upravljanja u tijelima državne vlasti?

Izvor: EPA
Veličina teksta u članku