SWITCH TO
English

AUTOR

Duje Prkut

VRIJEME OBJAVE

01.07.2017. u 10:54

U KATEGORIJAMA

Dobra vladavinaAntikorupcijska politika
i
Dobra vladavinaLokalne vlasti

ZAKON O KONCESIJAMA

Koncesije – nov mehanizam pogodovanja

Izvor: GONG
Veličina teksta u članku