SWITCH TO
English

AUTOR

Centar za mirovne studije

VRIJEME OBJAVE

18.12.2017. u 13:25

U KATEGORIJAMA

Aktivni građani
i
Aktivni građaniCivilno društvo

MEĐUNARODNI DAN MIGRANATA

Većina građana nikoga ne mrzi i nikog se ne boji!

Izvor: CMS
Veličina teksta u članku