SWITCH TO
English

AUTOR

Centar za demokratsku tranziciju / GONG

VRIJEME OBJAVE

17.03.2016. u 09:18

U KATEGORIJAMA

Aktivni građani

RAZVOJ DEMOKRACIJE U REGIJI

Sudjelovanje građana u kreiranju lokalnih proračuna

Izvor: Centar za demokratsku tranziciju / foto: Beli
Veličina teksta u članku