SWITCH TO
English

AUTOR

Inicijativa „Vrijedim više“

VRIJEME OBJAVE

06.09.2017. u 15:32

U KATEGORIJAMA

Aktivni građani
i
Aktivni građaniCivilno društvo

ZAHTJEVI SINDIKATA I MMH

Pripravništvo, a ne nesigurni SOR

Izvor: Hina
Veličina teksta u članku