SWITCH TO
English

AUTOR

Blaženka Sečkar

VRIJEME OBJAVE

04.10.2017. u 09:52

U KATEGORIJAMA

Aktivni građani
i
Aktivni građaniCivilno društvo

FAIRNET MREŽA

Poziv na edukaciju za financijskog administrator/icu

Izvor: ACT Printlab studio
Veličina teksta u članku