SWITCH TO
English

AUTOR

Martina Horvat

VRIJEME OBJAVE

15.09.2017. u 13:46

U KATEGORIJAMA

Aktivni građani
i
Aktivni građaniCivilno društvo

15.9. MEĐUNARODNI DAN DEMOKRACIJE

Pogledajte izložbu plakata GONG-a i GOOD inicijative na Zrinjevcu

Izvor: Marko Košak
Veličina teksta u članku