SWITCH TO
English

AUTOR

PLATFORMA 112

VRIJEME OBJAVE

04.04.2017. u 15:28

U KATEGORIJAMA

Aktivni građaniPlatforma 112

GRAĐANSKI NADZOR

Ljudska prava ne štite se plagijatima i sukobima interesa

Izvor: Platforma 112
Veličina teksta u članku