SWITCH TO
English

Aktivni građani / Kako mogu doprinijeti?

26
05
2015

Što mislite o Akcijskom planu suzbijanja korupcije?

Ministarstvo pravosuđa otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2016., a svi zainteresirani do 21. lipnja mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja"

Korupcija Zagovaranje
27
04
2015

e-Savjetovanja - do aktivnih građana uz korak naprijed, natrag dva?

Kroz dugo najavljivani i čekani Središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 'e-Savjetovanja' na adresi savjetovanje.gov.hr građani će moći aktivno sudjelovati u kreiranju svih zakona, i to na portalu jedinstvenom u svijetu, pohvalili su se u Banskim dvorima na njegovom predstavljanju. Istovremeno, dopune i izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama, koje je Vlada poslala u Sabor izazivaju zabrinutost.

10
03
2015

Tko su pravi vlasnici medija - traži se transparentnost

U samo dvije od 20 analiziranih zemalja moguće je znati tko je zapravo vlasnik medija dok u 10 od 20 zemalja čak ni medijski regulatori ne znaju tko je zapravo vlasnik tiskanih medija, a u slučaju online medija ova brojka pada na šest. Stoga, Access Info Europe otvara peticiju za potpisivanje 'Deset preporuka o transparentnosti vlasništva nad medijima'.

26
02
2015

Uključite se u proces izmjena ZPPI-ja!

Uključite se u internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, koje traje do 29. ožujka 2015. godine, a Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva uprave.

10
02
2015

Ima li 10 gradova spremnih na participaciju?

GONG te Grad Pazin i Društvo “Naša djeca” Pazin pozivaju zainteresirane gradove i organizacije civilnog društva da se prijave do 28. veljače 2015. godine na e-mail adresu: ured@gong.hr Glavni kriterij za izbor 10 gradova čija će dva predstavnika sudjelovati u edukaciji je prethodno uspostavljen suradnički odnos vlasti i civilnog društva, a organizatori svim sudionicima pokrivaju troškove puta, smještaja i hrane.

10
02
2015

GONG traži interne, javi se!

GONG poziva visoko motivirane i zainteresirane studente završnih godina društveno-humanističkih studija za sudjelovanje u Internship programu GONG-a od veljače do prosinca 2015. godine.

16
01
2015

Uključite se u javnu raspravu o istraživanju nafte u Jadranu!

Javni uvid i javna rasprava oko Strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i nacrta Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu održavaju se od 16. siječnja do 16. veljače.

19
12
2014

Usvojen gradski proračun Pazina - kreirali ga i građani

Građanke i građani Pazina mogu se pohvaliti da će iduće godine imati proračun u čijem su kreiranju i sami sudjelovali, naime, usvojen je proračun Grada Pazina 2015. u sklopu kojeg se nalazi i 19 komunalnih akcija o kojima su na javnim raspravama odlučivali upravo Pazinke i Pazinci.

01
11
2014

Pazi(n) proračun! - Aktivno do aktivnih građana

Da je Grad Pazin za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. opravdano nagrađen kao primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj dodatno se pokazalo i na sektorskim raspravama u kojima su Pazinke i Pazinci iz različitih ustanova, organizacija i udruga raspravljali o socijalno-zdravstvenim potrebama, gospodarstvu i turizmu, javnim potrebama u kulturi te odgoju, obrazovanju i sportu u Pazinu. 

08
10
2014

Što mislite o Planu upravljanja imovinom RH?

Državni ured za upravljanje državnom imovinom otvorio je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu koje će trajati do 20. listopada 2014. godine do 10:00 sati.

08
10
2014

Pazi(n) proračun! - participativno budžetiranje u praksi

Nagrada Gradu Pazinu za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. kao primjeru najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj dodatan je zamah razvoju participativnog budžetiranja, koje se u Hrvatskoj nalazi na samom početku. No, upravo praksa Pazina već sada pokazuje odličan uspjeh ove ideje kako kod gradskih vlasti, tako još i više kod građana, koji zahvaljujući projektu „Pazi(n) proračun!“ doista mogu sudjelovati u odlučivanju o tome što će i kako biti financirano novcem iz njihova lokalnog budžeta. Ili kako bi to neki rekli: građani doista mogu imati „kontrolicu“ nad trošenjem gradskog novca.

PRIKAŽI JOŠ REZULTATA
NEWSLETTER

Prijavite se na newsletter za mjesečni pregled naših aktivnosti