SWITCH TO
English

AUTOR

Gong

VRIJEME OBJAVE

11.06.2019. u 12:26

U KATEGORIJAMA

Aktivni građaniGrađansko obrazovanje
i
Aktivni građaniMeđunarodna suradnja

EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Mehanizam kojim građani_ke mogu katalizirati promjene

Izvor: ec.europa.eu
Veličina teksta u članku