SWITCH TO
English

AUTOR

Blaženka Sečkar

VRIJEME OBJAVE

04.10.2017. u 09:50

U KATEGORIJAMA

Aktivni građani
i
Aktivni građaniCivilno društvo

FAIRNET MREŽA

FAIRnet projekt - Financije, Administracija i Računovodstvo

Izvor: ACT Printlab studio
Veličina teksta u članku