SWITCH TO
English

AUTOR

Andrea Kovač

VRIJEME OBJAVE

14.02.2019. u 14:31

U KATEGORIJAMA

Aktivni građani
i
Aktivni građaniGrađansko obrazovanje

NALAZI EUROPEAN VALUES STUDY

61% građana vjeruje vojsci, a samo 8% Saboru

Izvor: Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. prema European Values Study
Veličina teksta u članku