SWITCH TO
English
TEMA

Mediji

AKTIVNOSTI TEME U
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
2017

Natječaj za produkciju digitalnih sadržaja

Do 28. veljače 2017. otvoren je natječaj za digitalne sadržaje o mobilnosti mladih.

Educiranje
01
02
2017

Gongov GEAR - Global Education and Active Response

Radi unapređenja edukacija koje će potaknuti socijalno uključivanje te građansko i interkulturalno obrazovanje,  GONG u suradnji sa školama i organizacijama civilnog društva iz 5 europskih država provodi Erasmus+ program.