SWITCH TO
English

Što je GONG?

GONG je organizacija civilnog društva utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Cilj djelovanja GONG-a je promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. GONG promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koji dijele vrijednosti GONG-a.


Statut GONG-a

Ovdje preuzmite Statut GONG-a.
Pretraživu verziju Statuta GONG-a možete preuzeti ovdje.


Izvještaji o radu


Godišnji izvještaj za 2000
.
Godišnji izvještaj za 2001.
Godišnji izvještaj za 2002.
Godišnji izvještaj za 2003.
Godišnji izvještaj za 2004.
Godišnji izvještaj za 2005.
Godišnji izvještaj za 2006.
Godišnji izvještaj za 2007.
Godišnji izvještaj za 2008.
Godišnji izvještaj za 2009.
Godišnji izvještaj za 2010.
Godišnji izvještaj za 2011.
Godišnji izvještaj za 2012.
Godišnji izvještaj za 2013.
Godišnji izvještaj za 2014.

Godišnji izvještaj za 2015.

Godišnji izvještaj za 2016.GONG je član ovih mreža organizacija civilnog društva:

Platforma 112

GOOD Inicijativa

ENEMO

UNCAC

European Civic Forum

ALTER - EU

CROSOL

Hrvatska mreža sa suradnju na Euro-MediteranuGONG sudjeluje u radu ovih (međunarodnih) tijela javne vlasti:

Savjet za sprječavanje korupcije 

Partnerstvo za otvorenu vlast

Europski gospodarski i socijalni odbor

GONG-ovi predstavnici sudjeluju u radu radnih skupina:
Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 . – 2020.
Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa


GONG-vi predstavnici sudjelovali su u radu radnih skupina:
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registru birača
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu
Nacrt prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Nacrt prijedloga Nacionalne strategije za razvoj civilnog društva
Stručno povjerenstvo za pripremu provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja
Stručna radna skupina za ocjenu potrebe i izradu mogućih izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Koordinacijska radna skupina za izradu Nacrta Strategije suzbijanja korupcije
Nacrt prijedloga Zakona o lobiranju
Tematske radne skupine za programiranje EU fondova
Radna skupina za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.