SWITCH TO
English

Edukacijski centar

Rezultati GONG-ovog istraživanja „Odgaja li škola dobre građane“ o političkoj pismenosti hrvatskih srednjoškolaca pokazuju visoku razinu nepoznavanja osnovnih političkih pojmova te veliko odstupanje od normi demokratske političke kulture.

Polazeći iz uvjerenja da bi mladi, ali i svi građani trebali steći potrebna znanja te razviti određene kompetencije kako bi mogli kritički promišljati i djelovati u oblikovanju promjena koje se zbivaju u njihovoj zajednici i državi, GONG je tijekom godina razvijao svoje edukativne aktivnosti.

Iz višegodišnjeg iskustva vezanog uz bavljenje temama javnih politika i građanskog sudjelovanja razvijeni su neformalni edukativni programi namijenjeni građanskom, osobito političkom, opismenjavanju građana koje provodi Edukacijski centar GONG-a.

Uz pronalaženje primjerenih odgovora na aktualne nedostatke u sustavu formalnog odgoja i obrazovanja mladih, dugoročni cilj GONG-ovog Edukacijskog centra je svim građanima i građankama osigurati dodatni mehanizam neformalnog cjeloživotnog učenja za obrazovanje o političkoj pismenosti i demokratskom građanstvu te potaknuti razvoj građanskih kompetencija i građansko sudjelovanje.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u našim edukativnim aktivnostima, možete se javiti na gong@gong.hr.

EDUKACIJA ZA GRAĐANE 
EDUKACIJA ZA MLADE 
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE NASTAVNIKA ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE 
EDUKACIJE I PODRŠKA ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA CIVILNOG DRUŠTVA 
EDUKACIJE ZA JAVNE SLUŽBENIKE